Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

2. 8. 1892
V Lužicích byl založen Čtenářsko - pěvecký kroužek.
Vedoucími byli především učitelé.
Členové byli hlavně ze zemědělských a dělnických rodin.
Půjčovali si a četli knihy, nacvičovali písně a hráli divadla.
Bylo podporováno české národní cítění. V archivních pramenech nacházíme jména 1909 Cyril Komosný, 1910 Metoděj Komosný, 1913 Metoděj Barvík.
Během 1. světové války (1914 - 1918) byla činnost kroužku omezena.
V roce 1912 byla vymazána z registru.

 

26. 3. 1921
- zahájila svou činnost obecní knihovna.
Umístěna byla prozatím ve sborovně obecné školy.
Knihy byly půjčovány jedenkrát týdně.
Prvním knihovníkem byl zvolen Jaroslav Dobrovolský.
Obecní knihovna obsahuje přes 500 knih.
Přichází k oblibě mezi lidmi.

 

 

28.5.1924
Letopisecká komise (obnovená v roce 1923) se přihlásila od 1. ledna za zakládajícího člena Masarykova muzea v Hodoníně a chce míti také podíl na rozšíření sbírek tohoto muzea.

1926
Po odchodu Jaroslava Dobrovolského byl zvolen knihovníkem Jan Králík - sklář.

 

1927
Obecní knihovna čítá 652 knih (472 zábavných a 180 poučných). Knihovna je umístěna stále ve škole.

 

1928
Obecní knihovna slouží plně ke kulturnímu obohacení občanstva. Knihovna čítá již přes 700 knih.
Za rok 1928 bylo půjčeno 173 čtenářům přes 1262 knih.
Půjčuje se vždy v neděli za poplatek 20 haléřů za knihu.
Nejčtenějšímu spisovateli jsou: Jirásek, V. Třebízský, Sienkiewicz, B. Němcová, J. Sv. Machar

 

1929 - 1930
Studenti a muži členové Sokola chodí předčítat ženám a děvčatům při vyšívání sokolského praporu. Rozvinut byl v roce 1930. (z vyprávění pamětníků)

 

1933
Celkem 2954 knih si vypůjčilo 156 osob. V knihovně je 1066 svazků
(835 zábavných, 188 naučných, 43 časopisů). Na nákup přispěla obec 350,Kč.
Za půjčení se platí 20 haléřů na 14 dnů. Zisk z půjčování byl za 516 Kč.

1935
Obecní knihovník Jan Králík odjel z Lužic za prací do Káhiry,
knihovníkem byl zvolen Matěj Novák (člen obecní rady) - dělník.

 

1939
Knihovna měla 1150 svazků.
Po příchodu Němců musely být vyřazeny knihy legionářské, s protiněmeckou tendencí, knihy spisovatelů ruských, amerických, anglických, francouzských.
Mnoho knih bylo zachráněno tehdejším knihovníkem Matějem Novákem
(pradědeček Martina Nováka z 9. třídy).
Vyřadil jen malou část, ostatní uschoval a přes válku také tajně půjčoval.
Knihovna musela být doplněna literaturou vyhovujícímu fašistickému režimu.
O četbě těchto knih musel knihovník falšovat zprávy.
Funkci knihovníka vykonával Matěj Novák až do roku 1945.

 

Asi 1925-1948
U dětí byly v oblibě knihy např. Kája Mařík (Háj F.), Gabra a Málinka (Kutinová), Příběhy Rychlých šípů a další knihy spisovatele Foglara, Broučci (Karafiát).

 

Po roce 1948 - byly méně uznávané a neprodávané.

Propagovány byly knihy sovětských autorů, knihy se socialistickou a komunistickou tématikou.
Ve školách, organizacích Československého svazu Mládeže se plnil Fučíkův odznak.
Mládež musela přečíst knihy povinné řady a řady výběrové.
Kromě knih s politickým podtextem tam však byly i knihy
A. Jiráska, B. Němcové, M. Majerové, J. Nerudy, J. Wolkera a další.
Před komisí děvčata a chlapci obhajovali znalosti z četby, aby odznak získali.

 

 

1945
Při přechodu fronty byla knihovna z větší části zničena.
Odcizeno a zničeno bylo 540 knih.
Skříně knihovny byly rozbity. Zbylé knihy byly přeneseny do nynější školní dílny.

 

1948
Knihovníkem se stal František Babák - učitel.
V knihovně bylo 1007 svazků (678 zábavných, 269 naučných, 60 pro mládež),
105 čtenářů si vypůjčilo 1331 svazků. Byly uspořádány 2 výstavky.
Knihovna byla umístěna nevhodně v bývalé šatně školy.

 

A dále ...
- setkáváme se s dalšími jmény knihovníků:
Ludvík Žáček, Stanislava Maňáková, Irena Körösiová, Ludmila Formanová,
Milada Hlaváčová, Ivana Huberová, Iva Kornfeilová.
Knihovna byla často stěhována.
Od roku 1995 přispívá OÚ Lužice 10.000 - 15.000 Kč
na zakoupení nových knih a 10.000 Kč na časopisy.

 

1993 - 2003
Práci knihovny řídila Okresní knihovna v Hodonín.
Vedoucí knihovny byla Ludmila Vavříková.
V roce 1997 zakoupil OÚ do knihovny osobní počítač.
Program nabízí informace z oblastí vědy, pro děti pohádky, hry.

 

2003
Knihovna přechází pod správu OÚ Lužice.
Knihovnicí je paní Jitka Nováková.


ZPĚT